Followers

Nu mai avem NIMIC de pierdut, divulgînd publicului TOT ceea ce stim!!!

The HAARP Report

miercuri, 29 mai 2013

From Mike Quinsey -- ADAMA by Nancy Tate

Hi Friends,

                  Nancy and Bob have been my close friends for quite a number of years, and I am sure you will find their experience very interesting.

                  In Love and Light   Mike Quinsey.

Bob Vorbește despre Întâlnirea Noastrã cu Adama în Weed, California, lîngă Muntele Shasta în timpul Iernii anului 2012


Cele patru persoane implicate în acest caz au fãcut revizuirea acestei relatãri asupra a ceea ce am vãzut, si suntem de acord cã acest raport a fost ceea ce , într-adevãr am vãzut petrecîndu-se.

Cînd Nancy Tate si eu, Bob Towers, trãiam în Mt. Shasta în peroada de toamnã a anului 2011 pînã în Iulie 2012, am avut o vizitã surprizã de la Adama. La începutul lunii Iulie 2012, Peter Olson si Anakhanda Mushaba au vizitat casa noastrã. Într-o dimineatã ne-am decis sã mergem la Weed, CA, ca sã luãm micul dejun la Café HiLo, unde Nancy, Peter si eu îl luãm de multe ori. HiLo Café era aproximativ  la  5 kilometri distantã, de casa noastrã.

Ajungînd la HiLo, ne-am asezat la o masã rotundã, situatã în partea centralã a cafenelei, în cel mai îndepãrtat colt al usii din fatã, atunci cînd intri.

Nancy sa asezat într-o pozitie care ia permis sã se uite spre usa din fatã a lui HiLo. La un moment dat, Nancy a vãzut un bãrbat foarte înalt în exteriorul usii principale, si intrînd, sa aplecat pentru a evita sã se loveascã cu capul în partea de sus a încadramentului usii. Cînd a intrat în cafenea, ne-am întors cu totii pentru a-l vedea.

Era mai înalt decît orice jucãtor de baschet pe care îl vãzusem vreodatã. Am evaluat înãltimea sa în 8 incii = 2 metri. Pãrul este greu de descris, dar avea o anumitã strãlucire sau frumusete. Hainele erau simple, sobrii, dar greu de descris. Sa asezat pe un scaun la bufet, nu prea departe de masa noastrã, si punctul nostru de observatie. Cred cã am rãmas  muti, cu ceea ce vedeam în acest moment. Ne-am întors sã ne uitãm unii la altii, si se pãrea cã spuneam: “ Oare este Adama ? “.

Dupã cîteva secunde, ne-am întors sã ne uitãm din nou, si el nu mai era acolo. Acest lucru a fost cu atît mai surprinzãtor, cu cît nici unul dintre noi nu l-a vãzut iesind din cafenea. Am crezut cã se dusese la camera de zi, asa cã m-am sculat si m-am dus sã vãd. Cînd m-am întors la masã, Peter a fãcut o fotografie ( de mai sus), exact cînd am ajuns la banca unde omul se asezase. Cînd Peter mi-a arãtat fotografia, nu puteam sã cred ceea ce ochii nostri vedeau, pentru cã dupã cum puteti vedea în fotografie, existã un glob de luminã la dreapta locului unde el se asezase.

Ceea ce este cu adevãrat interesant, este faptul cã ne-au spus cînd fusesem sã trãim pe Mt. Shasta, cã puteam sã-l întîlnim pe Adama, si nu ne mai amintisem de acest lucru. Dacã nu am fi rãmas cu totii în acea stare de soc, cînd îl vãzusem cã se asezase, am fi încercat sã-i punem o întrebare. Acest episod a luat doar cîteva minute, în functie de amintirea pe care o avem despre acest eveniment.

Sunt Nancy, si eram la sfîrsitiul acestei pagini pentru a o posta în “ Copac “, cînd am simtit prezenta lui Adama, asa cã m-am situat în frecventã, si aici jos este ceea ce am primit:

Adama transmite

“ Întradevãr eu eram, si eram acolo pentru ca sã vã dau ceva ca sã luati cu voi la întoarcere, si sã-l dati de cadou la persoanele care citesc aceste mesaje. Am vãzut cã aceastã zi avea sã soseascã , si cã existã o bucatã de informatie pe care erau capabili sã o asimileze, si sã o ia cu ei pentru lunile urmãtoare. Vã spun acest lucru:

A sosit ora pentru toti ca sã vã dati vouã proprii cunoasterea, la nivel constient, cã, în medie, 75% sunt treji si în timpurile viitoare, veti verifica cã se vor petrece evenimente în mintile voastre, si în lumea voastrã exterioarã, care vã vor face  constienti, de cã nu mai este o chestiune de a se trezi, pentru a sti cine sunteti. Va fi vizibil în toatã comunicarea lui mass-media, si la suprafata planetei,  cã NOI existãm, si cã existã viatã  în afarã de aceastã planetã si în tot Universul.


Asa cum ne gãsim, asa vom rãmîne, pentru cã a sosit ora ca ADEVÃRUL sã aparã, si sã se facã evident în vietile întregii Omeniri. Vã iubim pe voi toti, cu afectiune, si ne gãsim aici, în interiorul planetei, pentru a vã oferi bine-ati venit, la întoarcerea la voi proprii, care sunteti din família Adevãrului Universal. “
 Traducere: Florika

vineri, 3 mai 2013

29:03:2013  

SaLuSa 29 Martie 2013

La ora actualã, am observat cã artizanii Luminii s-au înhãmat la sarcina de a conduce omenirea înspre Noua Erã. Întelegerea lor referitor la ceea ce este necesar, contribuie la procesul de trezire, care continuã independent de situatia globalã. Este important ca fiintele omenesti sã nu permita haosul si dezorganizarea, care duce la cheltuieli de energie, pe mãsurã ce aceasta este necesarã de a fi pusã în serviciul Luminii si Iubirii. Întunericul va termina prin a rãmîne extenuat de jocul lor, si deja î-si pierd din putere cînd provoacã mai multã fricã. Asfel încît, în ciuda amenintãrilor aparente de rãzboi, sã stiti cã aceasta nu vor mai fi autorizate. Federatia Galacticã a Luminii  este la curent cu intentiile tuturor acestor Super-puteri, si noi vom împiedica orice tentativã de a declansa un rãzboi mondial. Lumina a produs o asemenea diferentã, cã multe suflete conectate “masinii de rãzboi“, au trecut printr-o schimbare de constiintã. Puteti sã vã asteptati sã auziti îndoieli exprimate referitor la nevoia de activitãti militare si de atacuri considerate inutile împotriva  civililor inocenti. Va veni o zi, cînd rãzboiul si tot ceea ce contribuie lui, va înceta, si nu va mai avea niciun loc în viata voastrã.


Cerem acelora dintre voi care au adoptat Lumina, sã continue sã se concentreze la tot ceea ce este pozitiv, cãci voi detineti arma cea mai puternicã si eficace, multumitã Iubirii pe care o demonstrati. Voi toti participati la ridicarea vibratiilor, care vã asigurã nasterea unei Noi Ere, si nimic nu poate împiedica manifestarea ei. De fapt, în ciuda aparentelor imediate, aceasta are deja un impact, si nimic nu va permite sã se reîntoarcã la modul de viatã a vechei paradigme. Iubirea impregneazã toate institutiile si societãtile în sînul guvernului si în sectorul privat, si ceea ce era admis în trecut, este acum chestionat dacã lucreazã în cel mai bun interes pentru toti. Oamenii care încearcã sã continue vechiul mod de a face, vor descoperi cã este imposibil sã-l mentinã (modul); la fel se petrece în lumea finantelor. Extensia coruptiei este mult mai mare, decît ceea ce a fost revelat, si adevãrul va tremina prin a apãrea, si va soca pe multi dintre acei care î-si puseserã încrederea în ei. Un nouu sistem îl va înlocui, care va functiona deschis si cu toatã transparenta.


Aliatii nostri continuã sã fie mult mai îndrãzneti în activitãtile lor, si au cîstigat fortã, gãsind mai mult sprijin pentru schimbãrile care sunt pe cale de a fi introduse. În realitate, voi trãiti cu un picior în fiecare lume, si cu cît mai repede vã veti debarasa de orice legãturã cu 3D, mai repede veti progresa în dimensiunile superioare. Vechi  Karma vor reapãrea, destinate a fi purificate, si aceasta ar putea fi  atît de simplu, schimbînd doar atitudinile voastre fatã de( problema respectivã), si aceasta înclude felul de a le considera. Criteriul de schimbare, este de a înceta de a sta pe o pozitie de judecatã, si de a vã asigura cã propriile voastre actiuni si cuvinte, nu sunt nici-o amenintare sau pericol pentru viata altora. Invitatia “ de a întinde si obrazul celãlat “ va fi bine sã o vã reamintiti, cãci noi stim, cã fiind fiinte pline de emotii si sentimente, veti gãsi cã este greu de a nu rãspunde la provocãri. Mînia si asemenea reactii, sunt considerate ca apartinînd naturii omenesti, însã dacã nu este controlatã, poate sã vã dãuneze fizic, si sã vã îmbolnãviti. Nu spunem cã nu trebuie sã nu vã apãrati, dar se poate intîmpla sã vinã un moment, în care va fi de preferat sã vã îndepãrtati de necazuri.


De fapt, cu cît mai multa Luminã veti purta (în voi), cu atît mai mult veti descoperi, cã viata voastrã, devine mai putin stresantã. Înaltele vibratii ale voastre vor produce calma în jurul vostru, si veti fi mai putin susceptibili sã înfruntati agresiuni fizice sau vocale. Nimic nu vã poate dãuna, doar dacã o veti provoca voi însivã. Aceasta ne readuce cu adevãrat la experientele karmice, care se pot produce la un moment dat, cind se vor prezenta cele mai favorabile conditii. Pãstrati în spiritul vostru, cã în momentul în care se va produce, fie în cercul familiar, fie între prieteni, toti sunt implicati într-o anumitã mãsurã, si fiecare poate la rîndul  lui sã tragã o învãtãturã din situatie. Niciodatã nu vom sublinia îndeajuns cã, karma nu este o pedeapsã, este un mijloc de a prezenta o lectie care sã vã permitã sã avansati spiritual. Nu este obrigatoriu sã aveti aceastã experientã pentru a obtine un beneficiu. Pregãtiti-vã sã serviti ca Luminã în actiune, si veti vedea cum ei se vor beneficia. Pentru acei dintre voi care sãrbãtoriti Pastele, este ocazia venitã de a vã reaminti de un MARE MAESTRU care a venit pe Pãmînt, pentru a demonstra ce poate fi realizat, cînd ati atins nivelul de a fi capabili sã exprimati Iubirea Neconditionatã (infinitã – pt. Toti si Toate).


Iubirea este tot ceea ce existã (care are într-adevãr importantã), si cînd deveniti  constienti de parcursul vostru, a numeroaselor vieti petrecute în dualitate (lumea dualitãtii), veti întelege cã nu existã decît o cale de urmat, dacã doriti sã evoluati. Ati dat numerosi pasi înapoi, doar pentru a gãsi din nou drumul care vã duce mai departe; însã multumitã acestui fapt, ati învãtat cum sã vã armonizati cu orice situatie, fãrã a pierde din vedere drumul vostru. La ora actualã, ruta dvs. este înlesnitã de cãtre actiunea energiilor din ce în ce mai puternice care ating Pãmîntul, si ele vor continua pînã ce veti experimenta Ascensiunea înspre vibratiile superioare. Cînd vã veti ocupa locul în cea de-a 5ª dimensiune, veti cunoaste o asemenea iluminare, cã veti deveni o Fiintã de Luminã. Însã chiar si atunci, nu se va sfîrsi ascensiunea voastrã, cãci drumul spre ascensiune va continua, pînã ce veti ajunge la Sursã. Vã rãmîne încã un drum lung, considerînd faptul cã deabea v-ati reîntors din plin la Luminã. Sarcina voastrã Imediata este de a mentine ruta înspre Luminã, si de a realiza intentia voastrã de a lãsa în urmã dualitatea.


A lucra în favoarea Luminii, pare cîteodatã o greutate, care are nevoie de o schimbare în modul de viatã, si chiar nevoia de a deveni mai selectiv, referitor la prietenii pe care îi frecventati. Stim cã este greu sã pãstrati doar pentru voi însivã cunoastrea (stiinta), doar dacã cineva vã va invita sã o împãrtãsiti; dar sã stiti cã, cîteodatã situatiile sunt de asa manierã, cã altii vor beneficia de ceea ce cunoasteti. O datã descoperit adevãrul, nu veti avea decît un gînd, si este acela de a vrea sã-l strigati peste toate acoperisurile, însã trebuie sã rezistati unor asemenea impulsuri, cãci riscati sã puneti împotriva voastrã, persoane care nu sunt pregãtite. Nu este nici-o urgentã sã împãrtãsiti adevãrul cu ceilalti, cãci viata este infinitã, si totul se petrece în timpul útil, de fapt la momentul potrivit. Totusi, nu vã lãsati descurajati de a cãuta sã împãrtãsiti întelegerea voastrã, cu cei cu care simtiti cã sunt pregãtiti. Pot fi momente cînd veti culege reactii de mînie, însã lãsati-le sã treacã, si doriti acestor persoane iubire si iluminare. Toate sufletele vor termina prin a-si gãsi adevãrata lor  cale, si experientele pe care le traverseazã acum, le vor fi de ajutor pe viitor.


Eu sunt SaLuSa din Sirius si am perceptia atîtor lucruri la orizont, care vã vor înãlta. Aceasta soseste repede, si va surprinde destul de multã lume. Va fi suficientã o singurã schimbare majorã sã fie anuntatã, pentru ca restul sã urmeze cu vitezã.  Admirãm sensul de datorie al vostru, si devotarea voastrã drumului cãtre Luminã. Noi suntem Unul, si voi cu sigurantã sunteti unul dintre ai nostri. Pe cînd ne trimiteti iubire, acesta vã este re-trimis  de zece ori mai mult, si vã multumim pentu cã o faceti.


Mulţumesc SaLuSa 
Mike Quinsey


 Traducere: Florika PUTIN WORLD ORDER
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


nave lenticular

INVOC

Vă rugăm să faceţi clic pe pătratul din dreapta, în partea de jos a paginei videou-lui, pentru a obţine subtitrarea.

O INVOCARE

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

14:02:2014 – 01:00H BUCHAREST, ROMANIA

http://24timezones.com/

sorin

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

2012Apasă pe butonul cc pentru a alege traducerea in limba dorită.

Click the video button CC to choose your language subtitles
Declaratia Libertatii Umane


Fiecare fiinta este un suflet divin si etern, care traieste intr-un corp temporar. Fiecare fiinta a fost vie inainte de a se naste si va continua sa traiasca dupa ce moare.


Fiecare suflet intra in viata fizica cu scopul de a experimenta si de a se educa, putand, de-a lungul multor vieti, sa invete adevarata sa identitate ca parte din Divin.


Viata insasi este un proces constant de evolutie spirituala si de desfasurare, bazata pe libera alegere, care continua pana in momentul in care noi realizam adevarata noastra natura si ne reintoarcem la Divin, din care am venit.


Niciun suflet nu intra in viata pentru a servi pe un altul, cu exceptia alegerii acestei experiente, ci pentru a servi propriul scop si acela al Divinului din care a venit.


Intreaga viata este guvernata de legi universale, care preced si cantaresc mai mult decat legile umane. Aceste legi, asa cum sunt si legea karmei, legea atractiei si legea liberului arbitru, sunt decretate de catre Dumnezeu, pentru a ordona existenta si pentru a asista orice persoana in a-si atinge scopul vietii ei.


Niciun guvern nu ar trebui sa supravietuiasca, in conditiile in care el isi sustine existenta din supunerea fortata a poporului sau, ori in conditiile in care acesta neaga poporului sau drepturile si libertatile de baza.


Viata este miscare dintr-o existenta in alta, in diferite locatii prin univers si in alte universuri si dimensiuni ale existentei. Noi nu suntem singuri in univers, ci il impartim cu alte civilizatii, marea parte a acestora fiind iubitoare a pacii, multe dintre acestea sunt mai avansate decat suntem noi, unele dintre ele fiind vizibile cu ochii nostri, iar altele nefiind vizibile.


Dovada celor cinci simturi ale noastre nu reprezinta dovada finala a existentei. Oamenii sunt fiinte atat spirituale, cat si fizice, iar partea spirituala a vietii o transcende pe cea fizica. Dumnezeu este un Spirit si ultima sa manifestare ca Adevar al Lui Dumnezeu nu este fizica, ci este de natura spirituala. Adevarul se gaseste inlauntrul nostru.


Dumnezeu este Unul si, astfel, sufletele sunt numai Unul. Acestea formeaza o Unitate. Ele sunt menite sa traiasca in pace si armonie impreuna, intr-o "unitate comuna" sau comunitate. Folosirea fortei pentru a incheia disputele este impotriva legilor naturale. Fiecare persoana ar trebui sa aiba dreptul de a-si realiza propriile actiuni fara forta, atat timp cat alegerile acesteia nu ranesc alte persoane.


Nicio persoana nu va fi obligata sa se casatoreasca fara sa-i fie respectat liberul arbitru. Nicio femeie nu va fi obligata sa ramana insarcinata, daca aceasta nu e dorinta ei. Niciunei persoane nu-i vor fi impuse viziuni sau crezuri, care se impotrivesc propriilor conceptii. Nimic vital existentei nu va fi tinut ascuns, atat timp cat comunitatea are posibilitatea de a darui.


Fiecare persoana va avea dreptul de a gandi, de a vorbi, de a se comporta dupa voia inimii atat timp cat nu-i raneste pe ceilalti. Fiecare persoana are dreptul de a alege, de a studia, de a-si urma cariera aleasa, fara niciun fel de impediment, atat timp cat nimeni nu este ranit.


Nimeni nu are dreptul de a ucide. Nimeni nu are dreptul de a fura. Nimeni nu are dreptul de a se impune sub nicio forma.


Orice guvern care-si raneste cetatenii, care ii priveaza de bunuri sau de drepturi, fara permisiunea acestora, sau care porneste razboi impotriva vecinilor sai, indiferent de posibilele justificari, isi pierde legitimitatea. Niciun guvern nu poate exista fara permisiunea poporului sau. Toate guvernele au sarcina de a se preocupa de bunastarea cetatenilor sai. Orice guvern, care-si obliga cetatenii sa actioneze in propriul sau beneficiu, in timp ce interesele lor sunt abandonate, isi va pierde legitimitatea.


Barbatii si femeile trebuie sa se bucure de vieti fericite, lipsite de nevoi, oriunde doresc si in conditiile pe care si le doresc, cu conditia ca alegerile lor sa nu-i raneasca pe ceilalti si sa fie realizabile.


Copiii trebuie sa traiasca sub protectia binefacatoare a tuturor, fara a fi exploatati, bucurandu-se de respectarea tuturor necesitatilor vietii, educatiei si sanatatii.


Toate formele de exploatare, asuprire si persecutie sunt impotriva legilor universale si naturale. Orice neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila.


Orice lege umana, care e impotriva legilor universale si naturale, este invalida si ar trebui sa dispara. Punerea in aplicare sau executarea oricarei legi umane, care sta impotriva legilor naturale si universale, aduce consecinte de netagaduit, in aceasta viata sau intr-o alta. Daca cineva poate scapa de justitia timpului sau, de Justitia Divina nu scapa nimeni.


Toate rezultatele vin in slava lui Dumnezeu si in Dumnezeu cautam implinirea nevoilor noastre de Iubire, Pace si Intelepciune. Asa sa fie. Amin.

The ET Presence on Earth (Panel discussion with Richard Dolan and European ....

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies
Click the link:
http://wandererodtheskies.blogspot.com