Followers

Nu mai avem NIMIC de pierdut, divulgînd publicului TOT ceea ce stim!!!

The HAARP Report

miercuri, 15 ianuarie 2014

20.12.2013SaLuSa 20.12.2013

1 . Turbulenta anului este pusã la o parte, pentru cã multi se pregãtesc pentru a sãrbãtori de acord cu credintele lor. A devenit o traditie, chiar pentru acei care nu au nici o legãturã specialã, nici credinte religioase. Rezultatul este cã, tot felul de persoane întelege cã pot sã se uneascã, si sã punã de o parte întelegerea si credintele diferite, cu scopul de a sãrbãtori unitatea întregii Umanitãti. Energiile se înaltã si un sentiment de iubire pentru toti, face sã aparã ceea cei mai bun în interiorul lor. Dintrodatã, existã o preocupare fatã de cei care sunt sãraci sau indigenti, de multe ori într-o societate care, de un alt mod, este capabilã total sã sprijine pe ei toti.

Aceste situatii se petrec în mod repetat, si într-un mod lent dar firm, persoanele înteleg cã sunt pãzitorii fratilor lor. Cei care au înaintat în întelegere, de asemenea pot întelege cã toatã viata este UNA, si cã este complect legatã, si cã actiunile fiecãrui individ afecteazã pe toti. Este atunci cînd persoanele îsi asumã responsabilitatea actelor sale, si ajutã sã se ridice vibratiile deasupra Pãmîntului.

Dacã doar si-ar mentine buna vointã, care apare în timpuri ca acele pe care le experimenteazã acum, mai devreme ar putea sã se îndepãrteze de vibratiile mai joase, care nu pot exista în faza voastrã mai înaltã. Pentru cã schimbãrile continuã, din aceastã cauzã ajutati sã ridicati sufletele, care de abea sunt pe cale de a apãrea din întuneric. Ele au nevoie de o mînã prietenã pentru a parcurge pe strada cãtre succes, si cã este mai usor, o datã ce altii au creat deja drumul.

Timp de multe vieti, voi ati experimentat mii de situatii care au ajutat progresul vostru. Au fost organizate asa cum sunt toate vietile, pentru a vã ajuta sã depãsiti problemele pe care le puteti înfrunta. Nu existã absolut nimic care sã se poatã întîmpla, fãrã o cauzã justã, cu toate cã îi este greu mintii omenesti sã vadã mai departe de ceea ce se petrece în lumea sa fizicã. Fiecare dintre voi are numeroase ajutoare, al cãror unic interes este de a garanta progresul vostru, prin experientele voastre. Pentru asta, principalele întîmplãri din vietile voastre sunt integrate de mod ca sã vã facã sã avansati treptat de-alungul drumului de evolutie. Cu toate acestea, în multe cazuri, voi sunteti împinsi de conditii haotice, care par a nu avea nici un motiv adevãrat. Credeti-ne, Dragilor, nimic nu se intîmplã la întîmplare, în tot ceea ce ati luat parte, existã un folos, nu numai pentru voi, însã pentru toate sufletele care fac parte.

Nu vã preocupati dacã veti fi amestecati în ceea ce poate în mod clar provenient de la o sursã negativã, pentru cã prezenta voastrã poate fi necesarã, pentru a mentine vibratiile la înãltime. De multe ori, puteti furniza Luminã suficientã, pentru a suaviza sau îndepãrta unele din energiile negative. Fiti siguri cã veti fi folositi de acord cu experienta voastrã si dedicatie la divulgarea Luminii, si nici o datã nu veti fi chemati ca sã aveti de a face cu mai mult decît puteti cuprinde. Cu sigurantã, de asemenea vã veti gãsi în partea care primeste, pentru cã, de multe ori, este o probã pentru a garanta cã stiti cum sã aveti de a face cu voi însisi. Repetãm, cã „nimic nu are loc la întîmplare”, asa cã, cãutati mereu lectia care poate însoti experienta voastrã.

Fiti siguri cã veti face pauze în timpul vietii voastre, si nu asteptãm sã serviti Luminii fãrã ele. Este adevãrat cã veti sti unde vã aflati, cînd veti continua cu fluxul, îndeplinind cu planul vostru de viatã. Cu toate acestea, amintiti-vã cã, uneori, veti recupera, zicînd astfel, întîrzierea unei Karma surprinzãtoare, care se va prezenta, cînd veti fi capabili sã aveti de a face cu ea. Deci, sã nu vã fie teamã în asemenea circustante, si acceptati aceastã experientã din inimã, si ceea ce este mai important, fiti siguri cã învãtati cu ea.

În acest moment al evolutiei voastre, avansati într-un ritm mai rapid ca nici o datã, si fiecare suflet se gãseste în ultima fazã a planului de viatã pentru aceastã încarnare. Poate pãrea improbabil ca toti sã vã gãsiti în faze diferite ale evolutiei voastre, si amintiti-vã cã nu toate sufletele sunt pregãtite pentru a se înãlta(ascensiona), sau doresc sã o facã.

Sfîrsitul unui Ciclu Solar se apropie, si este special, avînd în vedere cã sfîrsitul timpurilor a fost hotãrît, si independent de orice tentativã din partea acelora care apartin întunericului, pentru a frustra acest plan, ei nu vor avea succes. Ascensiunea este garantatã si asteptatã, la sfîrsitul unui Ciclu Solar.

Între timp, ajutati-i pe tovarãsii vostrii de cãlãtorie, cînd va fi necesar, însã în acelasi timp nu-i presionati, fortîndu-i sã vã asculte sfaturile voastre. Uneori, lectiile sunt învãtate numai prin experienta directã, cu toate cã experienta de grup nu este afarã din comun.

Încercati sã nu fiti prea rigizi în felul vostru de a gîndi, si fiti flexibili, cu toate cã multi acum sunt suficient de intuitivi pentru a sti cînd trebuie sã se îndrepte cãtre o directie diferitã. Actionati de acord cu ritmul vostru si nu fortati o situatie, doar dacã veti avea siguranta de rezultat. Trebuie sã stiti cã, atunci cînd lucrurile decurg în armonie, existã putin de fãcut.

V-ati pregãtit pentru aceastã perioadã, timp de milenii, si ati stiut întotdeauna, cã ea va sosi pentru a vã purta în afara vibratiilor mai joase. Multi sau trezit cãtre acest fapt, si continuã acum veseli, pe cale înainte, cu mari expectative. Chiar dacã nu înteleg în mod complect, cã este un mare moment care este pe cale de a se deschide pentru toti, existã un sentiment de emotie stiind cã o nouã erã este gata sã aparã. Asta permite sã contemple ceeea ce va fi viata, o datã ce acei are apartin întunericului vor fi îndepãrtati. Aceastã libertate de interferentã este ceva nou, si foarte greu de conceput, cînd se înaltã din vibratiile mai joase.

Timp de milenii ati experimentat dualitatea la nivele atît de ridicate, cã este greu de conceput schimbãrile dramatice si de lungã duratã, care sunt aproape gata sã se petreacã.  Cu toate acestea, sunt aproape de manifestare, si vor aduce surprize minunate si schimbãri de lungã duratã, pentru înspãimîntarea voastrã si plãcere.

Vã las acum în aceea ce este un sentiment de bucurie si sperantã, stiind cã ale voastre cãlãtorii în dimensiunile inferioare sunt gata sã se termine. Mentineti-vã calma, si continuati sã împrãstiati iubirea si pacea oriunde vã veti afla.

Multumesc, SaLuSa

Mike Quinsey.


 Traducere: Florika 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

PUTIN WORLD ORDER
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


nave lenticular

INVOC

Vă rugăm să faceţi clic pe pătratul din dreapta, în partea de jos a paginei videou-lui, pentru a obţine subtitrarea.

O INVOCARE

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

14:02:2014 – 01:00H BUCHAREST, ROMANIA

http://24timezones.com/

sorin

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

2012Apasă pe butonul cc pentru a alege traducerea in limba dorită.

Click the video button CC to choose your language subtitles
Declaratia Libertatii Umane


Fiecare fiinta este un suflet divin si etern, care traieste intr-un corp temporar. Fiecare fiinta a fost vie inainte de a se naste si va continua sa traiasca dupa ce moare.


Fiecare suflet intra in viata fizica cu scopul de a experimenta si de a se educa, putand, de-a lungul multor vieti, sa invete adevarata sa identitate ca parte din Divin.


Viata insasi este un proces constant de evolutie spirituala si de desfasurare, bazata pe libera alegere, care continua pana in momentul in care noi realizam adevarata noastra natura si ne reintoarcem la Divin, din care am venit.


Niciun suflet nu intra in viata pentru a servi pe un altul, cu exceptia alegerii acestei experiente, ci pentru a servi propriul scop si acela al Divinului din care a venit.


Intreaga viata este guvernata de legi universale, care preced si cantaresc mai mult decat legile umane. Aceste legi, asa cum sunt si legea karmei, legea atractiei si legea liberului arbitru, sunt decretate de catre Dumnezeu, pentru a ordona existenta si pentru a asista orice persoana in a-si atinge scopul vietii ei.


Niciun guvern nu ar trebui sa supravietuiasca, in conditiile in care el isi sustine existenta din supunerea fortata a poporului sau, ori in conditiile in care acesta neaga poporului sau drepturile si libertatile de baza.


Viata este miscare dintr-o existenta in alta, in diferite locatii prin univers si in alte universuri si dimensiuni ale existentei. Noi nu suntem singuri in univers, ci il impartim cu alte civilizatii, marea parte a acestora fiind iubitoare a pacii, multe dintre acestea sunt mai avansate decat suntem noi, unele dintre ele fiind vizibile cu ochii nostri, iar altele nefiind vizibile.


Dovada celor cinci simturi ale noastre nu reprezinta dovada finala a existentei. Oamenii sunt fiinte atat spirituale, cat si fizice, iar partea spirituala a vietii o transcende pe cea fizica. Dumnezeu este un Spirit si ultima sa manifestare ca Adevar al Lui Dumnezeu nu este fizica, ci este de natura spirituala. Adevarul se gaseste inlauntrul nostru.


Dumnezeu este Unul si, astfel, sufletele sunt numai Unul. Acestea formeaza o Unitate. Ele sunt menite sa traiasca in pace si armonie impreuna, intr-o "unitate comuna" sau comunitate. Folosirea fortei pentru a incheia disputele este impotriva legilor naturale. Fiecare persoana ar trebui sa aiba dreptul de a-si realiza propriile actiuni fara forta, atat timp cat alegerile acesteia nu ranesc alte persoane.


Nicio persoana nu va fi obligata sa se casatoreasca fara sa-i fie respectat liberul arbitru. Nicio femeie nu va fi obligata sa ramana insarcinata, daca aceasta nu e dorinta ei. Niciunei persoane nu-i vor fi impuse viziuni sau crezuri, care se impotrivesc propriilor conceptii. Nimic vital existentei nu va fi tinut ascuns, atat timp cat comunitatea are posibilitatea de a darui.


Fiecare persoana va avea dreptul de a gandi, de a vorbi, de a se comporta dupa voia inimii atat timp cat nu-i raneste pe ceilalti. Fiecare persoana are dreptul de a alege, de a studia, de a-si urma cariera aleasa, fara niciun fel de impediment, atat timp cat nimeni nu este ranit.


Nimeni nu are dreptul de a ucide. Nimeni nu are dreptul de a fura. Nimeni nu are dreptul de a se impune sub nicio forma.


Orice guvern care-si raneste cetatenii, care ii priveaza de bunuri sau de drepturi, fara permisiunea acestora, sau care porneste razboi impotriva vecinilor sai, indiferent de posibilele justificari, isi pierde legitimitatea. Niciun guvern nu poate exista fara permisiunea poporului sau. Toate guvernele au sarcina de a se preocupa de bunastarea cetatenilor sai. Orice guvern, care-si obliga cetatenii sa actioneze in propriul sau beneficiu, in timp ce interesele lor sunt abandonate, isi va pierde legitimitatea.


Barbatii si femeile trebuie sa se bucure de vieti fericite, lipsite de nevoi, oriunde doresc si in conditiile pe care si le doresc, cu conditia ca alegerile lor sa nu-i raneasca pe ceilalti si sa fie realizabile.


Copiii trebuie sa traiasca sub protectia binefacatoare a tuturor, fara a fi exploatati, bucurandu-se de respectarea tuturor necesitatilor vietii, educatiei si sanatatii.


Toate formele de exploatare, asuprire si persecutie sunt impotriva legilor universale si naturale. Orice neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila.


Orice lege umana, care e impotriva legilor universale si naturale, este invalida si ar trebui sa dispara. Punerea in aplicare sau executarea oricarei legi umane, care sta impotriva legilor naturale si universale, aduce consecinte de netagaduit, in aceasta viata sau intr-o alta. Daca cineva poate scapa de justitia timpului sau, de Justitia Divina nu scapa nimeni.


Toate rezultatele vin in slava lui Dumnezeu si in Dumnezeu cautam implinirea nevoilor noastre de Iubire, Pace si Intelepciune. Asa sa fie. Amin.

The ET Presence on Earth (Panel discussion with Richard Dolan and European ....

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies
Click the link:
http://wandererodtheskies.blogspot.com